Metody psychologie sportu

Každý sportovní psycholog má své metody a postupy. Většinou je nepublikuje a střeží je pro své svěřence. Přitom mnohá pravidla životní moudrosti a sebeovládání byla sepsána již dávno. Jde jen o to, najít individuální, správnou kombinaci v rozmanité mozaice osobnosti sportovce. Není možné poskytnout jednoznačné návody nebo seznamy prostředků, které se dají využít za každé situace pro každého jedince ve vrcholové etapě. Sportovní psycholog by měl směřovat sportovce ke stavu, kdy už žádného psychologa nebude potřebovat,get a quote protože nejlepším psychologem si bude on sám. Tím se naplňuje přísloví: „Když dáte hladovému rybu, nasytíme ho na jeden den, když ho ryby naučíte chytat, poskytnete mu potravu na celý život.“