Psychologie Sportu

O závažnosti psychologické přípravy se napsalo už mnoho publikací. Přesto však samotná psychologie proniká do sportu s velkými obtížemi. Stále více se upřednostňuje somatická, kondiční, technická a taktická příprava, ale osobnost sportovce a psychická příprava sportovce zůstává v pozadí.

Ve většině případů se hledá pomoc sportovního psychologa a začíná se s psychickou přípravou až tehdy, když sportovec nečekaně selže a nenašly se žádné chyby v kondiční, technické a taktické přípravě. Psychika se najednou stává tím faktorem, který je zodpovědný a nejdůležitější, ale kterému se předtím nevěnovala pozornost.

Přitom při zhruba stejných možnostech vrcholové sportovní přípravy, při využití obdobných tréninkových prostředků je ideální hledat rezervy k získávání převahy nad soupeřem právě v oblasti psychické přípravy. Určité možnosti se skrývají ve využití prostředků psychologické vědy, zvláště za podmínek, kdy vysoká výkonnostní vyrovnanost závodníků zesiluje napětí sportovního boje a působí jako psychická zátěž. Vědomí aktuálnosti využití psychologie ve sportovní přípravě je zesilováno případy četných selhání výkonnosti, nadměrným psychickým napětím sportovců, zhroucením bez tělesných příčin a častými neurotickými obtížemi sportovců. V pokrokových tréninkových systémech se od psychologie očekává, že v tréninkovém procesu pomůže ke zvyšování sportovní výkonnosti a při soutěži ovlivní odolnost psychického stavu sportovce tak, aby v závodě uvolnil všechnu natrénovanou kapacitu.

 

 

When our customers buying medicine from our European pharmacy eupharmcenter.com. we make sure that they get the best medication at the most affordable prices.